alt

ДСТУ 2020 року

ДСТУ 2019 року

ДСТУ 8907:2019 Руководство по организации проведения экспертизы проектной документации на строительство / НАСТАНОВА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

Нові державні стандарти України з питань пожежної безпеки

ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення»

Стандарт установлює загальні вимоги пожежної безпеки до об'єктів захисту різного призначення та застосовується до:

системи запобігання пожежі;

комплексу протипожежного захисту;

системи управління пожежною безпекою об'єкта.

Цей стандарт не поширюється на вибухові та радіоактивні речовини і матеріали, які повинні зберігатися та транспортуватися відповідно до спеціальних вимог.

ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація»

Стандарт поширюється на речовини, хімічні сполуки і їх суміші в різних агрегатних станах і комбінаціях та матеріали, а також встановлює номенклатуру показників пожежовибухонебезпечності речовин і матеріалів і методи їх визначення, а також їх пожежну класифікацію, у тому числі будівельних матеріалів.

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.

Набули чинності 1 травня 2020 року

ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення. Зміна № 2.

ДСТУ 4044:2019 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови.

ДСТУ EN ISO 105-B04:2020 Матеріали текстильні. Метод випробування на стійкість фарбування. Частина В04. Стійкість фарбування до атмосферних впливів. Випробування на вицвітання із застосуванням ксенонової дугової лампи (EN ISO 105-B04:1997, IDT; ISO 105-B04:1994, IDT).

ДСТУ EN ISO 105-C10:2020 Матеріали текстильні. Метод випробування на стійкість фарбування. Частина С10. Стійкість фарбування до прання з використанням мила або мила і соди (EN ISO 105-C10:2007, IDT; ISO 105-C10:2006, IDT).

ДСТУ EN ISO 17131:2020 Шкіра. Метод ідентифікації шкіри за допомогою мікроскопа (EN ISO 17131:2012, IDT; ISO 17131:2012, IDT).

ДСТУ EN ISO 17694:2020 Взуття. Методи випробування верху взуття та підкладки. Стійкість до вигину (EN ISO 17694:2016, IDT; ISO 17694:2016, IDT).

ДСТУ EN ISO 17697:2020 Взуття. Методи випробування верху, підкладки та вкладних устілок. Міцність шва (EN ISO 17697:2016, IDT; ISO 17697:2016, IDT).

ДСТУ EN ISO 17698:2020 Взуття. Методи випробування верху взуття. Стійкість до розшарування (EN ISO 17698:2016, IDT; ISO 17698:2016, IDT).

ДСТУ EN ISO 4921:2020 Трикотаж. Основні поняття. Словник термінів (EN ISO 4921:2001, IDT; ISO 4921:2000, IDT).

ДСТУ EN ISO 8388:2020 Трикотажні полотна. Види. Словник термінів (EN ISO 8388:2003, IDT; ISO 8388:1998, IDT).

ДСТУ ISO 1518-1:2020 Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання. Частина 1. Метод постійного навантаження (ISO 1518-1:2019, IDT).

ДСТУ ISO 1518-2:2020 Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання. Частина 2. Метод змінного навантаження (ISO 1518-2:2019, IDT).

ДСТУ ISO 17693:2020 Взуття. Методи випробування верху взуття. Стійкість до розтягування (ISO 17693:2004, IDT).

ДСТУ ISO 17696:2020 Взуття. Методи випробування верху взуття, підкладки та вкладних устілок. Міцність до роздирання (ISO 17696:2004, IDT).

ДСТУ ISO 17699:2020 Взуття. Методи випробування верху взуття та підкладки. Паропроникність і водопоглинання (ISO 17699:2003, IDT).

ДСТУ ISO 17700:2020 Взуття. Методи випробування матеріалів верху взуття, підкладки та вкладних устілок. Стійкість забарвлення до тертя (ISO 17700:2019, IDT).

ДСТУ ISO 17704:2020 Взуття. Методи випробування верху взуття, підкладки та вкладних устілок. Стійкість до стирання (ISO 17704:2004, IDT).

ДСТУ ISO 17707:2020 Взуття. Методи випробування підошов. Стійкість до багаторазового вигину (ISO 17707:2005, IDT).

ДСТУ ISO 17709:2020 Взуття. Місце відбирання проб, готування і тривалість кондиціонування проб та зразків для випробування (ISO 17709:2004, IDT).

ДСТУ ISO 18895:2020 Взуття. Методи випробування геленків. Стійкість до втоми (ISO 18895:2006, IDT).

ДСТУ ISO 18896:2020 Взуття. Методи випробування геленків. Жорсткість у поздовжньому напрямку (ISO 18896:2018, IDT).

ДСТУ ISO 20865:2020 Взуття. Методи випробування підошов. Енергія стиснення (ISO 20865:2002, IDT).

ДСТУ ISO 20866:2020 Взуття. Методи випробування устілок. Стійкість до розшарування (ISO 20866:2018, IDT).

ДСТУ ISO 22652:2020 Взуття. Методи випробування основних устілок, підкладок та вкладних устілок. Стійкість до поту (ISO 22652:2002, IDT).

ДСТУ ISO 2555:2020 Пластмаси. Смоли в рідкому стані або у вигляді емульсій чи дисперсій. Визначення умовної в’язкості ротаційним віскозиметром з циліндричним шпінделем (ISO 2555:2018, IDT).

ДСТУ ISO 4044:2020 Шкіра. Хімічні випробування. Готування зразків для хімічного аналізу (ISO 4044:2017, IDT).

ДСТУ ISO 4098:2020 Шкіра. Хімічні випробування. Метод визначення водорозчинних речовин, водорозчинних неорганічних речовин і водорозчинних органічних речовин (ISO 4098:2018, IDT).

ДСТУ ISO 4684:2020 Шкіра. Хімічні випробування. Метод визначення вмісту летких речовин (ISO 4684:2005, IDT).

ДСТУ ISO 5403-1:2020 Шкіра. Методи визначення водонепроникності м’якої шкіри. Частина 1. Метод багаторазового лінійного стиснення (пенетрометр) (ISO 5403-1:2011, IDT).

ДСТУ ISO 5403-2:2020 Шкіра. Методи визначення водонепроникності м’якої шкіри. Частина 2. Метод багаторазового кутового стиснення (за Мейсером) (ISO 5403-2:2011, IDT).

ДСТУ ISO 760:2020 Визначення води. Метод Карла Фишера (загальний метод) (ISO 760:1978, IDT).

ДСТУ ISO 787-13:2020 Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 13. Визначення вмісту водорозчинних сульфатів, хлоридів і нітратів (ISO 787-13:2019, IDT).

ДСТУ ISO 787-14:2020 Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 14. Визначення електричного опору водної витяжки (ISO 787-14:2019, IDT).

ДСТУ ISO 787-15:2020 Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 15. Порівняння світлостійкості подібних за типом кольорових пігментів (ISO 787-15:2019, IDT).

ДСТУ ISO 787-17:2020 Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 17. Порівняння розбілювальної здатності білих пігментів (ISO 787-17:2019, IDT).

ДСТУ ISO 787-25:2020 Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 25. Порівняння кольору в повному тоні білих, чорних і кольорових пігментів. Колориметричний метод (ISO 787-25:2019, IDT).

ДСТУ ISO 787-28:2020 Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 28. Визначення загального вмісту поліхлорованих дифенілів (ПХД) методом розчинення, очищення та ГХ-МС (ISO 787-28:2019, IDT).

ДСТУ ISO 787-9:2020 Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 9. Визначення pH-суспензії у воді (ISO 787-9:2019, IDT).

ДСТУ ISO/TR 20879:2020 Взуття. Вимоги до характеристик деталей взуття. Верх взуття (ISO/TR 20879:2007, IDT).

ДСТУ ISO/TR 20880:2020 Взуття. Вимоги до характеристик деталей взуття. Підошви (ISO/TR 20880:2007, IDT).

ДСТУ ISO/TR 20881:2020 Взуття. Вимоги до характеристик деталей взуття. Основні устілки (ISO/TR 20881:2007, IDT).

ДСТУ ISO/TR 20882:2020 Взуття. Вимоги до характеристик деталей взуття. Підкладка та вкладні устілки (ISO/TR 20882:2007, IDT).

ДСТУ ISO/TR 20883:2020 Взуття. Вимоги до характеристик деталей взуття. Геленки (ISO/TR 20883:2007, IDT).

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок (EN 1993-1-6:2007/A1:2017, IDT). Зміна № 2:2019.

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо викидів забруднюючих речовин і парникових газів від стаціонарних джерел викидів.

Скасовані 1 травня 2020 року

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в`язкі. Технічні умови. З поправкою і змінами № 1, 2.

ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в`язкі. Технічні умови. Зміна № 1.

ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в`язкі. Технічні умови. Зміна № 2.

ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в`язкі. Технічні умови. Зміна № 3.

ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови. Поправка.

ДСТУ CEN ISO/TR 15608:2015 Зварювання. Настанова щодо класифікації металевих матеріалів за групами (CEN ISO/TR 15608:2013, IDT).

ДСТУ EN 13479:2016 Зварювальні матеріали. Загальні вимоги до зварювальних матеріалів та флюсів для зварювання плавленням металевих матеріалів (EN 13479:2004, IDT).

ДСТУ EN 14700:2008 Матеріали зварювальні. Зварювальні матеріали для наплавлення. Класифікація (EN 14700:2005, ІDT).

ДСТУ EN 1708-2:2015 Зварювання. Зварні з’єднання сталевих елементів. Частина 2. Зварні з’єднання конструкційних елементів, на які не діє внутрішній тиск (EN 1708-2:2000, IDT).

ДСТУ EN ISO 10042:2015 Зварювання. З`єднання з алюмінію та його сплавів, виконані дуговим зварюванням. Рівні якості залежно від дефектів (EN ISO 10042:2005, IDT; ISO 10042:2005, IDT).

ДСТУ EN ISO 14343:2015 Зварювальні матеріали. Дроти та стрічки електродні, дроти та прутки для дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей. Класифікація (EN ISO 14343:2009, IDT; ISO 14343:2009, IDT).

ДСТУ EN ISO 14555:2014 Зварювання. Дугове приварювання шпильок із металевих матеріалів (EN ISO 14555:2014, IDT).

ДСТУ EN ISO 17632:2015 Зварювальні матеріали. Дроти порошкові для дугового зварювання нелегованих і дрібнозернистих сталей у захисному газі чи без захисного газу. Класифікація (EN ISO 17632:2008, IDT; ISO 17632:2004, IDT).

ДСТУ EN ISO 18275:2014 Матеріали зварювальні. Eлектроди покриті для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація (EN ISO 18275:2012, IDT).

ДСТУ EN ISO 26304:2015 Зварювальні матеріали. Дроти електродні суцільні й порошкові та комбінації дріт електродний/флюс для дугового зварювання під флюсом високоміцних сталей. Класифікація (EN ISO 26304:2011, IDT; ISO 26304:2011, IDT).

ДСТУ EN ISO 3581:2015 Матеріали зварювальні. Електроди з покриттям для ручного дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей. Класифікація (EN ISO 3581:2012, IDT; ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011, IDT).

ДСТУ EN ISO 636:2015 Зварювальні матеріали. Прутки, дріт та наплавлений метал для зварювання нелегованих і дрібнозернистих сталей вольфрамовим електродом в інертних газах. Класифікація (EN ISO 636:2008, IDT; ISO 636:2004, IDT).

ДСТУ EN ISO 9013:2015 Газове різання. Класифікація. Вимоги до геометричних розмірів та якості (EN ISO 9013:2002, IDT; ISO 9013:2002, IDT).

ДСТУ EN ISO 9017:2015 Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на переламування (EN ISO 9017:2013, IDT; ISO 9017:2001, IDT).

ДСТУ EN ISO 9692-3:2014 Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготовки зварних з`єднань. Частина 3. Дугове зварювання алюмінію і алюмінієвих сплавів в інертному газі плавким і вольфрамовим електродом (EN ISO 9692-3:2001, A1:2003, IDT).

ДСТУ EN ІSO 544:2015 Матеріали зварювальні. Технічні умови постачання присадних матеріалів і флюсів. Тип продукції, розміри, допуски та маркування (EN ІSO 544:2011, IDT; ІSO 544:2011, IDT).

ДСТУ ISO 14731:2008 Координація зварювальних робіт. Завдання та функції (ISO 14731:2006, IDT).

ДСТУ ISO 1518-1:2015 Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання. Частина 1. Метод постійного навантаження (ISO 1518-1:2011, IDT).

ДСТУ ISO 1518-2:2015 Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання. Частина 2. Метод змінного навантаження (ISO 1518-2:2011, IDT).

ДСТУ ISO 15607:2008 Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила (ISO 15607:2003, IDT).

ДСТУ ISO 15609-1:2008 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання (ISO 15609-1:2004, IDT).

ДСТУ ISO 15610:2005 Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі випробуваних зварювальних матеріалів (ІSO 15610:2003, ІDT).

ДСТУ ISO 15614-12:2015 Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 12. Зварювання точкове, шовне та рельєфне (ISO 15614-12:2014, IDT).

ДСТУ ISO 15614-13:2015 Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 13. Зварювання опором встик і встик з оплавленням (ISO 15614-13:2012, IDT).

ДСТУ ISO 15614-14:2015 Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 14. Лазерно-дугове гібридне зварювання сталей, нікелю та нікелевих сплавів (ISO 15614-14:2013, IDT).

ДСТУ ISO 17633:2015 Зварювальні матеріали. Дроти та прутки порошкові для дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей у захисному газі чи без захисного газу. Класифікація (ISO 17633:2010, IDT).

ДСТУ ISO 17634:2015 Зварювальні матеріали. Дроти порошкові для дугового зварювання жароміцних сталей у захисних газах. Класифікація (ISO 17634:2015, IDT).

ДСТУ ISO 2401:2005 Електроди покриті. Визначення коефіцієнта використання, переходу металу і коефіцієнта наплавлення (ІSO 2401:1972, ІDT).

ДСТУ ISO 2553:2014 Зварювання та споріднені процеси. Умовні познаки на креслениках. Зварні з’єднання (ISO 2553:2013, IDT).

ДСТУ ISO 3834-2:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості (ІSO 3834-2:2005, ІDT).

ДСТУ ISO 3834-3:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості (ISO 3834-3:2005, IDT).

ДСТУ ISO 3834-4:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості (ISO 3834-4:2005, IDT).

ДСТУ ISO 3834-5:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи, вимоги яких потрібно виконувати для підтвердження відповідності ISO 3834-2, ISO 3834-3 або ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005, IDT).

ДСТУ ISO 5173:2009 Випробування зварних з`єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на згин (ІSO 5173:2000, ІDT).

ДСТУ ISO 9015-1:2008 Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Частина 1. Випробування на твердість зварних з’єднань, виконаних дуговим зварюванням (ISO 9015-1:2001, IDT).

ДСТУ ISO 9015-2:2009 Випробування зварних з`єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на мікротвердість (ІSO 9015-2:2003, ІDT).

ДСТУ ISO 9016:2008 Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на ударний згин. Розташування зразка для випробування, надрізу на зразках, протокол випробування (ISO 9016:2001, IDТ).

ДСТУ ISO/IEC 19784-1:2012. Інформаційні технології. Біометричний прикладний програмний інтерфейс. Частина 1. Специфікація біометричного прикладного програмного інтерфейсу (ISO/IEC 19784-1:2006, IDT).

ДСТУ ISO/IEC 19785-3:2012. Інформаційні технології. Загальна структура форматів обміну біометричними даними. Частина 3. Специфікація формату провідної організації (ISO/IEC 19785-3:2006, IDT).

ДСТУ ISO/IEC 19794-2:2012. Інформаційні технології. Формати обміну біометричними даними. Частина 2. Дані зображення відбитка пальця - контрольні точки (ISO/IEC 19794-2:2005, IDT).

ДСТУ ISO/IEC 19794-4:2012. Інформаційні технології. Формати обміну біометричними даними. Частина 4. Дані зображення відбитка пальця (ISO/IEC 19794-4:2005, IDT).

ДСТУ ISO/IEC 19794-5:2012 Інформаційні технології. Формати обміну біометричними даними. Частина 5. Дані зображення обличчя (ISO/IEC 19794-5:2005, IDT).

ДСТУ ISO/IEC 27000:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Огляд і словник термінів (ISO/IEC 27000:2016, IDT).

ДСТУ ISO/IEC 27005:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ризиками інформаційної безпеки (ISO/IEC 27005:2011, IDT).

ДСТУ ISO/IEC 27018:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Кодекс усталеної практики для захисту персональної ідентифікаційної інформації (РІІ) у загальнодоступних хмарах, що діють як процесори РІІ (ISO/IEC 27018:2014, IDT).

ДСТУ ISO/IEC TR 27008:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова для аудиторів щодо елементів контролювання за інформаційною безпекою (ISO/IEC TR 27008:2011, IDT).

ДСТУ ISO/IEC TR 9126-3:2012 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 3. Внутрішні метрики (ISO/IEC TR 9126-3:2003, IDT).

ДСТУ ISO/IEC TR 9126-4:2012 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 4. Метрики якості під час використовування (ISO/IEC TR 9126-4:2004, IDT).

Набули чинності 1 квітня 2020 року

ДСТУ EN ISO 12006-2:2020 Зведення будівель. Структура інформації про об’єкти будівництва. Частина 2. Основні принципи класифікації (EN ISO 12006-2:2020, IDT; ISO 12006-2:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 12006-3:2020 Зведення будівель. Структура інформації про об’єкти будівництва. Частина 3. Структура об’єктно-орієнтованої інформації (EN ISO 12006-3:2016, IDT; ISO 12006-3:2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 16757-1:2020 Структури даних електронних каталогів товарів для будівельних послуг. Частина 1. Поняття, архітектура та модель (EN ISO 16757-1:2019, IDT; ISO 16757-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 16757-2:2020 Структури даних електронних каталогів товарів для будівельних послуг. Частина 2. Геометричні параметри (EN ISO 16757-2:2019, IDT; ISO 16757-2:2016, IDT)

ДСТУ ISO 15686-10:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 10. Періодичність оцінювання функціональних характеристик (ISO 15686-10:2010, IDT)

ДСТУ ISO 15686-1:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 1. Основні принципи та методологія (ISO 15686-1:2011, IDT)

ДСТУ ISO 15686-2:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 2. Методи прогнозування терміну служби (ISO 15686-2:2012, IDT)

ДСТУ ISO 15686-3:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 3. Аудит і перевіряння експлуатаційних показників (ISO 15686-3:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15686-4:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 4. Планування терміну служби з використанням будівельного інформаційного моделювання (ISO 15686-4:2014, IDT)

ДСТУ ISO 15686-5:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 5. Оцінювання вартості життєвого циклу (ISO 15686-5:2017, IDT)

ДСТУ ISO 15686-7:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 7. Оцінювання характеристик для зворотного зв’язку стосовно даних про термін служби, отриманих на практиці (ISO 15686-7:2017, IDT)

ДСТУ ISO 15686-8:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 8. Нормативний термін служби та обчислення терміну служби (ISO 15686-8:2008, IDT)

ДСТУ ISO 16354:2020 Рекомендації щодо створення бібліотек даних та об’єктних модулів (ISO 16354:2013, IDT)

ДСТУ ISO 17757:2019 Машини землерийні та гірничодобувні. Безпечність автономних і напівавтономних машинних систем (ISO 17757:2019, IDT)

ДСТУ ISO 22263:2020 Структура інформації про будівельні споруди. Основи управління інформацією про будівельний об’єкт (ISO 22263:2008, IDT)

ДСТУ ISO/TS 12911:2020 Загальні принципи розроблення стандартів будівельного інформаційного моделювання (БIM) (ISO/TS 12911:2012, IDT)

ДСТУ ISO/TS 15686-9:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 9. Настанова з оцінювання даних про термін служби (ISO/TS 15686-9:2008, IDT)

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів. Зміна № 1

СОУ 42.1-37641918-041:2015 Дорожні машини та механізми. Правила технічної експлуатації. Зміна № 1

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.

Скасовані 1 квітня 2020 року

ДСТУ ISO 17757:2019 Машини землерийні та гірничодобувні. Безпечність автономних і напівавтономних машинних систем (ISO 17757:2017, IDT)

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.

Перелік важливих стандартів для подолання кризи COVID-19:

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.

ДСТУ EN 14126:2008 Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробування (EN 14126:2003, IDT)

ДСТУ EN 14126:2008 Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробування (EN 14126:2003/AC:2004, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 14605:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з`єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ [3] та РВ [4]) (EN 14605:2005 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 14683:2014 Маски хірургічні. Вимоги та методи випробування (EN 14683:2005, IDT)

ДСТУ EN 149:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 166:2017 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (EN 166:2001, IDT)

ДСТУ EN 455-1:2014 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Частина 1. Вимоги та методи випробування щодо відсутності отворів (EN 455-1:2000, IDТ)

ДСТУ EN 455-2:2015 Медичні рукавички для одноразового застосування. Частина 2. Вимоги та випробування фізичних властивостей (EN 455-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 455-3:2019 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування щодо біологічного оцінювання (EN 455-3:2015, IDT)

ДСТУ EN 455-4:2014 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування для визначення строку придатності (EN 455-4:2009, IDT)

ДСТУ EN 13727:2019 Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний метод оцінювання для визначення бактерицидної активності в медичній галузі. Метод випробування та вимоги (етап 1, крок 1) (EN 13727:2012 + A2:2015, IDT)

ДСТУ EN 14476:2018 Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний підвісний тест для оцінювання віруцидної активності в медичній галузі. Метод випробування та вимоги (етап 2/крок 1) (EN 14476:2013 + А1:2015, IDT)

ДСТУ EN 1499:2018 Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Гігієнічне обробляння рук миттям. Метод випробування та вимоги (етап 2/крок 2) (EN 1499:2013, IDT)

ДСТУ EN 14885:2019 Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Застосування європейських стандартів для хімічних дезінфікувальних засобів та антисептиків (EN 14885:2018, IDT)

ДСТУ EN 1500:2018 Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Гігієнічне обробляння рук протиранням. Метод випробування та вимоги (етап 2/крок 2) (EN 1500:2013, IDT)

ДСТУ EN 12791:2019 Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Хірургічні дезінфікувальні засоби для рук. Метод випробування та вимоги (етап 2, крок 2) (EN 12791:2016 + A1:2017, IDT)

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.

Сметный комплекс АВК-5 (9150 грн) Редакция 3.5.2 /лицензионная/

лицензионная АВК-5

АВК-5 купить (г.Киев) от производителя:

9150 грн. на 2 ПК + обновление (1 год)
3294 грн. на 1 ПК (дополнительно)
4500 грн. обновление, второй год
подробнее...

Сметный комплекс «Эксперт-Смета» (3617 грн) /лицензионный/

Сметный комплекс «Эксперт-Смета» (3617 грн)

локальная версия на 1 ПК (3617 грн)
работает под Windows, Linux и MacOS
может работать на флеш-носителе (5554 грн)
есть сетевая версия (6204 грн. за 3 р.м.)
подробнее...

Сметный комплекс АС-4 ПИР (3984 грн) /лицензионный/

АС-4 ПИР (3984 грн)

сметы на проектно-изыскательские работы
подробнее...