Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионный сметный комплекс

«АВК-5» ред. 3.4.2  9150 грн. с НДС на 2 ПК (локальная)

«АС-4 ПИР»  3984 грн. с НДС на 1 ПК (локальная)

«Эксперт-Смета»  от 3617 грн. WindowsLinux и MacOS

(локальная, сетевая, на флэшке).


Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (068)201-77-62    (093)902-93-85

 

 

 

ДСТУ ISO 9044:2008 (ISO 9044:1999, IDT). Тканини плетені дротяні промислові. Технічні вимоги та методи випробування

 

Наименование документа

ДСТУ ISO 9044:2008 Ткани плетеные проволочные промышленные. Технические требования и методы испытаний (ISO 9044:1999, IDT)

Дата начала действия

01.01.2010

Дата принятия

04.08.2008

Статус

Действующий

Язык документа

Украинский

Утверждающий документ

Приказ от 04.08.2008 № 268 Об утверждении национальных стандартов Украины

Вид документа

ДСТУ (Государственный Стандарт Украины)

Шифр документа

9044:2008

Разработчик

Государственный проектно-конструкторский институт обогатительного оборудования «Гипромашуглеобогащение»

Принявший орган

Государственный проектно-конструкторский институт обогатительного оборудования «Гипромашуглеобогащение»

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Тканини плетені дротяні промислові
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
(ISO 9044:1999, IDT)

ДСТУ ISO 9044:2008

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального устаткування «Діпромашвуглезбагачення» та Технічний комітет стандартизації «Устаткування збагачувальне» (ТК 91)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Уманець (науковий керівник); О. Кофанов, канд. техн. наук; Т. Сигидіна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. № 268 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 9044:1999 Industrial woven wire clothTechnical requirements and testing. (Тканини плетені дротяні промислові. Технічні вимоги та випробування)

Ступінь відповідностіідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

5 Методи контролювання

6 Інспекційні документи

7 Інформація для замовлення

8 Постачання

Додаток А Суттєві недоліки

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 9044:1999 Industrial woven wire clothTechnical requirements and testing (Тканини плетені дротяні промислові. Технічні вимоги та випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 91 «Устаткування збагачувальне».

Міжнародний стандарт ISO 9044 підготовлений Технічним комітетом ISO/TC 24 Sieves, sieving and other sizing methods (Сита, просіювання та інші методи розподілу за крупністю).

Це друге видання ISO 9044, яке скасовує та замінює перше видання ISO 9044:1990.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

з ISO 9044:1999 вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено національне пояснення, виділене рамкою;

— до стандарту долучено структурний елемент «Зміст»;

— у підпункті 4.4.2 виправлено редакційну помилку — слова «мають бути більше» замінено на «мають бути не більше»;

долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТКАНИНИ ПЛЕТЕНІ ДРОТЯНІ ПРОМИСЛОВІ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

ТКАНИ ПЛЕТЕНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

INDUSTRIAL WOVEN WIRE CLOTH
TECHNICAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять, технічні вимоги, методи випробовування та граничні відхили для промислових плетених дротяних тканин, які використовують для виготовлення промислових сит.

У цьому стандарті встановлено вимоги до промислових плетених дротяних тканин з квадратними отворами, виготовлених зі сталі, неіржавкої сталі або кольорових металів згідно з ISO 4783-2. Цей стандарт не поширюється на плетені дротяні тканини, які покриті після плетіння, а також на дротяні сита, попередньо гофровані або з’єднані стисканням згідно з ISO 4783-3 та ISO 14315.

Він обмежено поширюється на плетені дротяні тканини, які використовують для інших цілей, крім просіювання, та до яких можуть бути встановлені інші вимоги, які мають бути узгоджені між замовником та виробником під час розміщення замовлення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ISO 2194:1991 Industrial screensWoven wire cloth, perforated plate and electroformed sheetDesignation and nominal sizes of openings

ISO 4782:1987 Metal wire for industrial wire screens and woven wire cloth

ISO 4783-1:1989 Industrial wire screens and woven wire clothGuide to the choice of aperture size and wire diameter combinationsPart 1: Generalities

ISO 4783-2:1989 Industrial wire screens and woven wire clothGuide to the choice of aperture size and wire diameter combinationsPart 2: Preferred combinations for woven wire cloth

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2194:1991 Решета та сита промислові. Плетені дротяні тканини, перфоровані пластини і листи, виготовлені методом гальванопластики. Позначення та номінальні розміри отворів

ISO 4782:1987 Металевий дріт для промислових дротяних сит і тканих дротяних сіток. Технічні умови

ISO 4783-1:1989 Сита дротяні промислові та плетена дротяна тканина. Настанови щодо вибирання комбінацій розміру отвору та діаметра дроту. Частина 1. Загальні положення

ISO 4783-2:1989 Сита дротяні промислові та плетена дротяна тканина. Настанови щодо вибирання комбінацій розміру отвору та діаметра дроту. Частина 2. Найкращі комбінації для плетеної дротяної тканини.

 

Текст документа присутній в нормативній базі «Зодчий».

Формат тексту документа: PDF

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення.

Надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.