Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpg 

«АВК-5» ред. 3.8.2. 

Ліцензійний кошторисний комплекс

від 2400 грн.

 

Безкоштовно встановлення, навчання, оновлення, консультації.

 

https://cct.com.ua

 

(050)330-54-00    (068)201-77-62    (093)902-93-85

 

 

Повний текст для ознайомлення безкоштовно замовляйте

 

cct.com.ua@gmail.com.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

ДСТУ EN 1026:2021
(EN 1026:2016, IDT)

 

Вікна та двері

ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ

Метод випробування


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Двері та вікна» (ТК 300), ГС «Українська асоціація віконних систем» за сприяння Проекту UNIDO «Реалізація експортного потенціалу виробничо-збутового ланцюга деревообробної галузі в Україні шляхом зміцнення інфраструктури контролю якості»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 06 грудня 2021 р. № 478 з 2022-08-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1026:2016 Windows and doors-Air permeability - Test method (Вікна та двері. Повітропроникність. Метод випробування) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б EN 1026:2013, ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати
як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях
інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2022

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи випробування 

5 Випробувальний апарат

6 Підготування випробного зразка

7 Процедура випробування

7.1 Підготування

7.2 Повітропроникність випробувальної камери

7.2.1 Загальні вимоги

7.2.2 Випробувальна камера з відомою повітропроникністю

7.2.3 Випробувальна камера з невідомою повітропроникністю

7.3 Загальна повітропроникність випробного зразка та випробувальної камери - додатні тиски

7.3.1 Загальні вимоги

7.3.2 Вимірювання повітропроникності для вікон та зовнішніх дверей

7.3.3 Вимірювання повітропроникності для внутрішніх дверей

7.4 Загальна повітропроникність випробного зразка та випробувальної камери - від’ємні тиски

8 Результат випробування

9 Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Послідовності випробувального тиску

Бібліографія


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1026:2021 (EN 1026:2016, IDT) «Вікна та двері. Повітропроникність. Метод випробування», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 1026:2016 (версія еп) «Windows and doors - Air permeability - Test method».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 300 «Двері та вікна».

Цей стандарт прийнятий на заміну ДСТУ Б EN 1026:2013 (EN 1026:2000, IDT) «Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Метод випробування».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

У цьому стандарті відсутні посилання на нормативні документи.

 

Повний текст для ознайомлення безкоштовно замовляйте

cct.com.ua@gmail.com.