Кошторисний комплекс "АВК-5" ред. 3.8.4. /ліцензія 9150 грн./

лицензионная АВК-5
Ліцензія "АВК 5" за 1 годину: копія на e-mail, оригінал поштою.
9150 грн. "АВК 5" на 2 ПК + оновлення (1 рік)
3294 грн. "АВК 5" на 1 ПК (додаткове робоче місце)
4500 грн. оновлення, другий рік

Детальніше про АВК-5....

Кошторисний комплекс «Експерт-Кошторис» /ліцензія 2000 грн./

Сметный комплекс «ЕКСЕРТ-КОШТОРИС» (3900 грн)

Аналог АВК-5.
Локальна версія (1 ПК 4100 грн, 2 ПК 5300 грн).
Мережева версія (5800 грн).
Працює під Windows, Linux і MacOS
Може працювати на флеш-носіях.
Детальніше...
«Експерт-Кошторис ПВР» (від 3290 грн)

Версії для Windows, Linux и MacOS, локальна, мережева, на флешці.
Програмний комплекс «Експерт-Кошторис ПВР» для автоматизації складання кошторисної документації на проектно-вишукувальні работи.
Кошториси на проектні работи по формі 2-П, кошториси по фактично використаним людино-дням (форма 3-П), розрахунок вартості проектних рабіт від вартості БМР, розрахунок витрат на відрядження та розрахунок договорноі вартості. Детальніше...
Програмний комплекс «Календарне Планування»
Графік виконання будівельних робіт на підставі даних Кошторису
Програмний комплекс "Календарне Планування" допоможе Вам отримати:
Графік виконання робіт
зведений графіки фінансування
Графік фінансування:
машин та механізмів,
матеріалів
заробітної плати
А також автоматизувати процес виконання робіт - ПВР.
Детальніше...
alt

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com

1. ДСТУ EN 61000-4-19:2015 (EN 61000-4-19:2014, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-19. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних диференціальних завад та передачі сигналів у діапазоні частот від 2 к

2. ДСТУ ІЕС 61000-4-20:2013 (ІЕС 61000-4-20:2010, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-20. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість та емісію в ТЕМ-камерах

3. ДСТУ EN 61000-4-22:2015 (EN 61000-4-22:2011, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-22. Методики випробування та вимірювання. Вимірювання емісії та несприйнятливості у повністю безлунних камерах

4. ДСТУ IEC 61000-4-25:2012 (IEC 61000-4-25:2001, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-25. Методики випробування та вимірювання. Методики випробування на несприйнятливість до електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху для устатковання т

5. ДСТУ EN 61000-4-2:2018 (EN 61000-4-2:2009, IDT; IEC 61000-4-2:2008, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів

6. ДСТУ ІЕС 61000-4-34:2012 (IEC 61000-4-34:2009, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-34. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів, короткочасних переривань і змін напруги для устатковання з силою струм

7. ДСТУ ІЕС 61000-4-34:2012 (IEC 61000-4-34:2009, IDT). Поправка. Електромагнітна сумісність. Частина 4-34. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів, короткочасних переривань і змін напруги для устатковання з с

8. Настанова з визначення вартості будівництва. Зміна 3.

9. Настанова з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм. Зміна 1.

10. ДБН В.2.2-5:2023. Захисні споруди цивільного захисту

11. ДБН В.2.2-5:2023. Зміна №1. Захисні споруди цивільного захисту

12. ДСТУ ISO 11496:2009 (ISO 11496:1993, IDT). Труби сталеві безшовні та зварні для роботи під тиском. Ультразвукове контролювання кінців труб для виявлення місць розшарування

13. ДСТУ ISO 9305:2009 (ISO 9305:1989, IDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Повне периферійне ультразвукове контролювання для виявлення поперечних дефектів

Більше нових документів див. нормативній базі "Зодчий"

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com

752 суб'єкта господарювання включено до плану перевірок Держгеонадра на 2024 рік...Детальніше...

752 субъекта хозяйствования включены в план проверок Госгеонедра на 2024 год...Подробнее...

752 economic entities are included in the plan of inspections of the State Geological Survey for 2024...Read more...


Уряд затвердив Порядок відбору на конкурсних засадах юросіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, та оновив Порядок реалізації арештованих активів на електронних торгах...Детальніше...

Правительство утвердило Порядок отбора на конкурсной основе юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, и обновило Порядок реализации арестованных активов на электронных торгах...Подробнее...

The Government approved the Procedure for competitively selecting legal entities that sell seized assets and updated the Procedure for selling seized assets on electronic auctions...Read more...


Затверджено новий Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів...Детальніше...

Утвержден новый порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров...Подробнее...

A new Procedure for warranty repair (maintenance) or warranty replacement of technically complex household goods has been approved...Read more...


Інструкцію про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків приведено у відповідність до законодавства...Детальніше...

Инструкция о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов приведена в соответствие с законодательством...Подробнее...

The instructions on the procedure for opening and closing user accounts by payment service providers for account maintenance have been brought into compliance with the legislation...Read more...


Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб зазнало змін...Детальніше...

Положение о порядке наложения административно-хозяйственных санкций Фондом гарантирования вкладов физических лиц претерпело изменения...Подробнее...

The regulation on the procedure for imposing administrative and economic sanctions by the Individual Deposit Guarantee Fund has undergone changes...Read more...


Затверджено нові порядки проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу...Детальніше...

Утверждены новые порядки проведения сертификации семян и посадочного материала...Подробнее...

New procedures for the certification of seeds and planting material have been approved...Read more...


Затверджено перелік продукції для цілей застосування деяких техрегламентів...Детальніше...

Утвержден перечень продукции для целей применения некоторых техрегламентов...Подробнее...

The list of products for the purposes of applying some technical regulations has been approved...Read more...


Визначено процедуру прийняття Мін'юстом рішень щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки юрособи вимогам Закону про заборону пропаганди російської імперської політики...Детальніше...

Определена процедура принятия Минюстом решений по несоответствию деятельности, наименованию и символике юрлица требованиям Закона о запрете пропаганды российской имперской политики...Подробнее...

The procedure for making decisions by the Ministry of Justice regarding the non-compliance of the activities, name and symbols of a legal entity with the requirements of the Law on Prohibition of Propaganda of Russian Imperial Policy is defined...Read more...


Нацбанк удосконалив низку НПА з питань надання фінпослуг...Детальніше...

Нацбанк усовершенствовал ряд НПА по вопросам предоставления финуслуг...Подробнее...

The National Bank has improved a number of NPAs on the provision of financial services...Read more...


Зупинено дію Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта...Детальніше...

Остановлено действие Перечня лекарственных средств, запрещенных к рекламированию, отпускаемых без рецепта...Подробнее...

The List of over-the-counter medicinal products prohibited from advertising has been suspended...Read more...


Уряд врегулював деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів...Детальніше...

Правительство урегулировало некоторые вопросы отнесения веществ или предметов к побочным продуктам....Подробнее...

The government has settled some issues regarding the classification of substances or objects as by-products...Read more...


alt

Документ для ознайомлення:


рус.перевод
Текст документа для ознайомлення надається безкоштовно у форматі TXT.
Повний текст документа у форматі pdf замовляйте.
ДБН В.2.2-5:2023
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:
з 2023-11-01
4 НА ЗАМІНУ:
ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільного захисту»
РОЗРОБЛЕНО
ЗМІНА № 1:
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
ДБН В.2.2-5:2023
IV
РОЗРОБНИКИ
ЗМІНА № 1:
Постійно
діюча
робоча
група
з
розгляду
питань
нормативного
забезпечення проєктування та будівництва об’єктів цивільного захисту
Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад, територій та
інфраструктури України (утворена рішенням НТР Міністерства розвитку
громад, територій та інфраструктури України, протокол №1 від 02 червня
2023 року)
ВНЕСЕНО
ЗМІНА № 1:
Департамент технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку
громад, територій та інфраструктури України
ПОГОДЖЕНО
ЗМІНА № 1:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
лист від 30.09.2023 № 03-18649/162-2
Міністерство охорони здоров’я України
лист від 03.10.2023 №21-13/27983/2-23
Міністерство освіти та науки України
лист від 05.10.2023 № 1/15379з-23
ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗМІНА № 1:
наказ Міністерства розвитку громад, територій та
інфраструктури України від 10.10.2023 № 921
НАБРАННЯ
ЧИННОСТІ
ЗМІНА № 1:
з 2023 -11- 01
Мінінфраструктури України, 2023
Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів
Державне підприємство "Укрархбудінформ"
ДБН В.2.2-5:2023
V
ЗМІСТ
С.
1
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ……………………………………………………………………..
1
2
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ…………………………………………………………………..
1
3
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ……………………………………………………….
4
4
ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ………………………………………………………………….
6
5
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………………………………
6
6
РОЗМІЩЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПОРУД ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ…
8
7
ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ………………………………………………………...
12
7.1
Загальні положення…………………………………………………………………….
12
7.2
Основні та допоміжні приміщення захисних споруд та СПП…………………….
13
7.2.1
Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ………………..
13
7.2.2.
ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ………………………….
17
7.3
Основне приміщення для укриття……………………………………………………
19
7.4
Санітарно-гігієнічні приміщення………………………………………………………
19
7.5
Захищені входи та виходи…………………………………………………………….
20
7.5.1
Сховища………………………………………………………………………..
20
7.5.2
СПП із захисними властивостями сховищ………………………………..
23
7.5.3
ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ………………………….
24
7.6
Вимоги до опорядження приміщень…………………………………………………
25
8
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПП
У СКЛАДІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ГРОМАДСЬКИХ
БУДІВЕЛЬ ТА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ………………………………………………………
26
8.1
Заклади охорони здоров’я…………………………………………………………….
26
8.2
Заклади освіти…………………………………………………………………………..
27
8.3
Громадські будівлі та житлові будинки……………………………………………..
29
9
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ………………………………………….….
30
9.1.1
Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ………………………….
30
9.1.2
ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ……………………………………
32
ДБН В.2.2-5:2023
VI
10
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА…………………………………………………………………………..
33
11
ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ………………………………………………………………………
35
11.1
Загальні положення……………………………………………………………………
35
11.2
Системи вентиляції, кондиціонування повітря та опалення…………………….
36
11.2.1
Системи вентиляції сховищ та СПП із захисними властивостями
сховищ………………………………………………………………………….
36
11.2.2
Системи вентиляції ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ...
47
11.2.3
Системи опалення та кондиціонування сховищ, СПП із захисними
властивостями сховищ, ПРУ та СПП із захисними властивостями
ПРУ……………………………………………………………………………...
49
11.2.4
Системи вентиляції приміщень ДЕС та інших автономних джерел
енергозабезпечення (електропостачання)………………………………
51
11.3
Водопостачання…………………………………………………………………………
54
11.4
Каналізація……………………………………………………………………………….
56
11.5
Електротехнічні системи………………………………………………………………
57
11.6
Захищені дизельні електростанції…………………………………………………...
59
11.7
Електронні комунікації та оповіщення ………………………………………………
60
12
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ……………………………………………………………
62
13
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ СХОВИЩ ТА СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ, ЩО РОЗТАШОВАНІ У ЗОНІ МОЖЛИВОГО
КАТАСТРОФІЧНОГО ЗАТОПЛЕННЯ…………………………………………………………
63
14
РОЗРАХУНОК НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ……………….…
65
14.1
Розрахункові навантаження та впливи на дію повітряної ударної хвилі………
65
14.1.1
Загальні положення…………………………………………………………..
65
14.1.2
Приведене навантаження від впливу повітряної ударної хвилі………
66
14.1.3
Квазістатичне (еквівалентне статичне) навантаження та впливи……
73
14.2
Розрахунок бетонних, залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій
(елементiв)……………………………………………………………………………….
77
14.2.1
Загальні положення……………………………………………………….…
77
14.2.2
Матеріали та їх розрахункові характеристики…………………………..
78
14.2.3
Проникнення та вторинне сколювання……………………………………
78
14.3
Розрахунок конструкцій з кам'яних та інших матеріалів……………………….…
80
ДБН В.2.2-5:2023
VII
14.4
Розрахунок основ та фундаментів…………………………………………………..
81
15
ПРОЄКТУВАННЯ ГІДРОІЗОЯЦІЇ ЗАГЛИБЛЕНИХ ЧАСТИН ЗАХИСНИХ СПОРУД
ТА СПП……………………………………………………………………………………………
81
ДОДАТОК А (обов’язковий)
Класифікація захисних споруд та СПП………………………………………………………
84
ДОДАТОК Б (обов’язковий)
Норми мінімальна площа на одну особу в основному приміщенні для укриття……...
86
ДОДАТОК В (довідковий)
Коефіцієнт лобового тиску Сх…………………………………………………………………
89
ДОДАТОК Г (обов’язковий)
Методика розрахунку захисту від радіації (обов’язковий) ……………………………….
90
Г.1
Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ…………………………..
90
Г.2
ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ……………………………………
96
ДОДАТОК Д (обов’язковий)
Визначення тепловмісту (ентальпії) внутрішнього повітря ………………………………
104
ДОДАТОК Е (довідковий)
Основні технічні характеристики типових противибухових пристроїв та
електроручних вентиляторів ……………………………………………………………….…
106
ДОДАТОК Ж (обов’язковий)
Методика розрахунку запасу стиснутого повітря………………………………………….
108
ДОДАТОК И (довідковий)
Бібліографія……………………………………………………………………………………..
110
ДБН В.2.2-5:2023
VIII
ВСТУП
.................
Ключові слова: захисні споруди цивільного захисту, захисні влативості, містькість захисних
споруд, основне приміщення для укриття, повітряна ударна хвиля, протирадіаційне укриття,
споруди
подвійного
призначення,
споруди
подвійного
призначення
із
захисними
властивостями сховищ, споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протирадіаційних укриттів, сховище.
.................
Текст документа для ознайомлення надається безкоштовно у форматі TXT.
Повний текст документа у форматі pdf замовляйте.

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com

Передплата на річну розсилку повних текстів нових ДСТУ в форматі pdf на ваш e-mail 2000 грн. (1 рік)