Кошторисний комплекс АВК-5 (9150 грн) Ред. 3.9.1. /ліцензія/

alt

АВК-5 купити від виробника:
Ліцензія АВК5 за 1 годину: копія на e-mail, оригінал поштою.
9150 грн. АВК-5 на 2 ПК + оновлення (1 рік)
3294 грн. АВК-5 на 1 ПК (додаткове робоче місце)
4500 грн. оновлення, другий рік

Збірник ДБН, ДСТУ "Зодчий" Держбуд України рекомендує в додаток до "АВК-5"
Детальніше...

Мінімальні вимоги до нормативів достатності капіталу банків
Нацбанк постановою від 07.06.2024 N 65 затвердив зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику та Положення про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу. Змінами передбачено оновлення мінімальних вимог до нормативів достатності капіталу банків за новою (трирівневою) структурою. Постанова набрала чинності 11 червня 2024 року. При цьому зміни до вищезгаданих НПА набирають чинності з 5 серпня 2024 року.

Зміни до постанови Нацбанку про деякі питання діяльності банків та банківських груп
З метою сприяння безпеці та стабільності банківської системи, запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану, підтримання розвитку кредитування галузей економіки Нацбанк постановою від 08.06.2024 N 66 вніс зміни до своєї постанови від 25.02.2022 N 23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп", зокрема в частині доповнення переліку виключень щодо застосування заборон, визначених в пп. 1 п. 4 цієї постанови. Згідно зі змінами заборони, визначені в пп. 1 п. 4 постанови, не поширюються також на надання банком кредитів фінансовим компаніям, які на підставі відповідної ліцензії мають право надавати послугу фінансового лізингу та входять до складу однієї з банком банківської групи. Банки протягом періоду дії воєнного стану та 365 календарних днів після його припинення чи скасування мають право під час розрахунку розміру кредитного ризику за кредитами, наданими після 01 червня 2024 року для придбання обладнання/устаткування, призначеного для використання/експлуатації у сферах енергетики, розподіленої генерації енергії, приймати вартість застави/забезпечення на підставі права довірчої власності у вигляді зазначеного обладнання/устаткування із застосовуванням таких коефіцієнтів ліквідності: 0,9 - у разі прийняття такого обладнання/устаткування в забезпечення на підставі права довірчої власності; 0,75 - у разі прийняття такого обладнання/устаткування в заставу. Постанова N 66 набрала чинності 11 червня 2024 року.

Зміни до особливостей здійснення оборонних закупівель в умовах воєнного стану
Кабмін постановою від 07.06.2024 N 655 вніс зміни до особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану. Державні замовники здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів та їх складових частин, послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та товарів, робіт і послуг для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законами "Про оборонні закупівлі" та "Про публічні закупівлі". Порядок проведення таких закупівель, зокрема порядок укладення державних контрактів (договорів), визначається державним замовником.

Зміни до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів
Кабмін постановою від 07.06.2024 N 660 вніс зміни до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів. Із Порядку виключено положення, відповідно до якого перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, наведено у додатку. Відповідно скасовано додаток, яким визначався зазначений перелік. Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом від 10.06.2023 N 3153-IX "Про захист прав споживачів", але не раніше дня її опублікування.

Продовжено строк дійсності поданих суб'єктами господарювання декларацій про провадження діяльності щодо здійснення операцій з оброблення відходів
Кабмін постановою від 04.06.2024 N 637 вніс зміну до своєї постанови від 31.10.2023 N 1137 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. N 314". Передбачено продовження на 4 місяці строку дійсності поданих суб'єктами господарювання декларацій про провадження господарської діяльності щодо здійснення операцій з оброблення відходів.

Оновлено форму Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу
Мінекономіки наказом від 10.05.2024 N 12141 виклало у новій редакції форму Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу. Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу є обов'язковим до виконання з дня набрання ним чинності. Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу набирає чинності з дня вручення його рекламодавцю (виробнику, розповсюджувачу реклами) або його представнику. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 травня 2024 р. за N 757/42102 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Зазначимо, що до цього наказу внесено деякі зміни наказом Мінекономіки від 30.05.2024 N 13631.

Скорочено перелік держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими
Кабмін постановою від 04.06.2024 N 636 вніс зміну до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України. Із зазначеного переліку виключено Республіку Сінгапур. Нагадаємо, що господарські операції з контрагентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до вищезгаданого переліку, відносяться до категорії контрольованих для цілей трансфертного ціноутворення. Постанова набрала чинності 5 червня 2024 року.

Нацбанк роз'яснив фінустановам окремі питання щодо здійснення ідентифікації та верифікації
Розглядаючи питання, пов'язані зі здійсненням ідентифікації та верифікації, Нацбанк зазначив, що відповідно до п. 13 додатка 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу факт особистої присутності фізособи під час здійснення верифікації установа документує шляхом використання будь-якого з таких способів: 1) виготовлення уповноваженим працівником установи паперових копій з оригіналу ідентифікаційного документа (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані), які засвідчуються підписами цього уповноваженого працівника та фізособи - власника документа як такі, що відповідають оригіналу (додатково на копіях зазначається дата їх виготовлення); 2) виготовлення електронних копій з оригіналу ідентифікаційного документа (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані), а також здійснення фотофіксації особи з власним ідентифікаційним документом, а саме сторінки/сторони, що містить фото власника, з подальшим накладенням КЕП уповноваженим працівником установи та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи; 3) зчитування ідентифікаційних даних із безконтактного електронного носія, імплантованого до ID-картки, збереження протоколу проведеної автентифікації під час здійснення процедури зчитування (принаймні пасивної автентифікації відповідно до п. 5.1 ч. 11 ІКАО Doc 9303) та: збереження протоколу фіксації факту введення особою правильного персонального ідентифікаційного номера, призначеного для ідентифікації та авторизації доступу до безконтактного електронного носія (ПІН1), або здійснення фотофіксації особи з власним ідентифікаційним документом, а саме сторінки/сторони, що містить фото власника, з подальшим накладенням КЕП уповноваженим працівником установи та кваліфікованої електронної позначки часу на отриманий електронний документ, що містить фото. Установа може документувати факт зчитування ідентифікаційних даних з ID-картки і в інший спосіб за умови, що факт особистої присутності власника ідентифікаційного документа під час процедури зчитування може бути доведено установою таким чином, що не викликає сумнівів; 4) отримання е-паспорта / е-паспорта для виїзду за кордон, завіреного кваліфікованою електронною печаткою Державного підприємства "ДІЯ" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення установою верифікації особи. Інших способів підтвердження факту особистої присутності нормами Положення не визначено. Установа може використовувати виключно такі способи підтвердження факту особистої присутності, що передбачені в Положенні N 107. Стосовно питання щодо потреби в копії ID-картки з підписом клієнта для підтвердження факту особистої присутності клієнта як додаткового елемента, який підтверджує факт фізичної присутності (крім зчитування ідентифікаційних даних з ID-картки), Нацбанк повідомляє, що такої вимоги в Положенні N 107 немає.

Порядок використання бюджетних коштів для надання держпідтримки с/г товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів зазнав змін
Кабмін постановою від 30.05.2024 N 628 вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів. Зокрема, уточнено, що відомості про отримувача, визначені переліком відомостей Державного аграрного реєстру, повинні бути внесені до Державного аграрного реєстру. Отримувачі, зареєстровані у Реєстрі, подають заявку на отримання бюджетних коштів та документи до неї через особистий електронний кабінет Реєстру, на яку накладається кваліфікований електронний підпис отримувача. Форму заявки на отримання бюджетних коштів затверджує Мінагрополітики. У разі неможливості автоматичного внесення (завантаження) інформації отримувач має право на внесення відповідних відомостей самостійно (у ручному режимі). Отримувач несе відповідальність за достовірність введених ним самостійно даних. Заявки на отримання бюджетних коштів приймаються після оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики оголошення про початок прийому заявок для отримання бюджетних коштів. Реєстрація заявок на отримання бюджетних коштів підтверджується автоматично надісланим електронним повідомленням із зазначенням дати та номера реєстрації. У разі неможливості організаціям водокористувачів подати документи через Реєстр заявка на отримання бюджетних коштів та документи до неї можуть подаватися до Мінагрополітики у паперовій формі.

Уряд схвалив реалізацію експериментального проекту з впровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі у сфері внутрішніх вантажних перевезень
Кабмін прийняв рішення стосовно реалізації протягом 2 років експериментального проекту з впровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі з використанням системи електронного документообігу електронна товарно-транспортна накладна у сфері внутрішніх вантажних перевезень. Відповідне рішення закріплено у постанові Кабміну від 30.05.2024 N 629, якою також затверджено Порядок реалізації цього експериментального проекту.

Кабмін схвалив запровадження експериментального проекту щодо реєстрації вчинених нотаріусами нотаріальних дій в Електронному реєстрі нотаріальних дій
Кабмін прийняв рішення стосовно реалізації експериментального проекту щодо реєстрації вчинених нотаріусами нотаріальних дій в Електронному реєстрі нотаріальних дій. Відповідне рішення закріплено у постанові Кабміну від 30.05.2024 N 619, якою також затверджено Порядок реалізації цього експериментального проекту. Реалізація зазначеного експериментального проекту здійснюватиметься протягом 2 років з дня, наступного за днем опублікування Мін'юстом в Офіційному віснику України рішення про початок функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій. Метою експериментального проекту є встановлення єдиного підходу до ведення Реєстру для забезпечення функціонування уніфікованої системи відомостей про вчинені нотаріальні дії.

Порядок ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України оновлено
Кабмін постановою від 30.05.2024 N 631 виклав у новій редакції Порядок ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України. Реєстрова інформація вноситься до Реєстру публічними реєстраторами безоплатно у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати її отримання.


Нові ДБН, ДСТУ в ІПС "Зодчий"

alt

Документ для ознайомлення:

Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 5. Перегородки