Кошторисний комплекс АВК-5 (9150 грн) Редакція 3.9.0. /ліцензія/

alt

АВК-5 купити від виробника:
Ліцензія АВК5 за 1 годину: копія на e-mail, оригінал поштою.
9150 грн. АВК-5 на 2 ПК + оновлення (1 рік)
3294 грн. АВК-5 на 1 ПК (додаткове робоче місце)
4500 грн. оновлення, другий рік

Збірник ДБН, ДСТУ "Зодчий" Держбуд України рекомендує в додаток до "АВК-5"
Детальніше...


Визначено порядок формування та ведення Єдиного глосарія правових термінів
Кабмін постановою від 17.05.2024 N 577 затвердила Положення про Єдиний глосарій правових термінів. Це Положення визначає порядок формування та ведення Єдиного глосарія правових термінів, внесення до нього та обробки інформації, а також доступу до інформації, що міститься у Глосарії. Метою створення Глосарія є забезпечення єдності термінології, що вживається в нормативно-правових актах, правильного розуміння і тлумачення термінів та надання допомоги суб'єктам правотворчої діяльності під час підготовки нормативно-правових та інших актів. Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня введення в дію Закону "Про правотворчу діяльність".

Складання та подання банками фінзвітності в період воєнного стану: діють зміни до постанови Нацбанку
З метою забезпечення надійності та стабільності функціонування банківської системи Нацбанк постановою від 17.05.2024 N 58 вніс зміни до своєї постанови від 07.03.2022 N 41 "Про складання та подання фінансової звітності в період запровадження воєнного стану". Змінами уточнено, що банки України в період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування за можливості подають до Нацбанку та оприлюднюють на власному вебсайті річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звіт про управління, консолідований звіт про управління, а також проміжну фінансову звітність, проміжну консолідовану фінансову звітність та подають фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює НКЦПФР. Банки України в період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування подають до Нацбанку засобами системи електронної пошти Нацбанку річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із відповідними аудиторськими звітами, звіт про управління, консолідований звіт про управління, а також проміжну фінансову звітність, проміжну консолідовану фінансову звітність, підписані кваліфікованими електронними підписами відповідно до вимог нормативно-правових актів Нацбанку з питань подання фінансової звітності та аудиторського звіту, або електронну копію вищезазначеної звітності, засвідчену кваліфікованим електронним підписом керівника банку, за умови розміщення її на власному вебсайті банку, яка надсилається разом із супровідним листом, підписаним кваліфікованим електронним підписом керівника банку. Банки подають до Нацбанку фінансову звітність у паперовій формі в таких випадках: неможливості її подання засобами системи електронної пошти Нацбанку; на окремий запит Нацбанку. Постанова набрала чинності 21 травня 2024 року.

Діє Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період
Кабмін постановою від 16.05.2024 N 560 затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який визначає: механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції, та посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період; процедуру оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, їх прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин Збройних Сил, інших військових формувань, Центрального управління або регіонального органу СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів; процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи; процедуру надання військовозобов'язаним та резервістам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та її оформлення; організацію медичного огляду військовозобов'язаних та резервістів для визначення придатності до військової служби; процедуру оформлення призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період; механізм відправлення військовозобов'язаних та резервістів до місць проходження військової служби. Постанова набрала чинності 18 травня 2024 року.

Підвищено штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Президент підписав Закон від 09.05.2024 N 3696-IX "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Законом передбачено підвищення розмірів штрафів за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, а також за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно із Законом, зокрема, порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку - тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 нмдг. Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 нмдг. Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період - тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 1500 нмдг. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 300 до 500 нмдг і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юросіб та громадських об'єднань - від 1000 до 1500 нмдг. Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 500 до 700 нмдг і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юросіб та громадських об'єднань - від 1500 до 2000 нмдг. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1000 до 1500 нмдг і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юросіб та громадських об'єднань - від 2000 до 3500 нмдг. Закон набрав чинності 19 травня 2024 року.

Затверджено нову форму військово-облікового документа
Кабмін постановою від 16.05.2024 N 559 затвердив: Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів; форму військово-облікового документа. Постанова набрала чинності 18 травня 2024 року. Установлено, що військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка.

Набрали чинності зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів
Кабмін постановою від 16.05.2024 N 563 вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, згідно з якими, зокрема: визначено особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном; передбачено, що до запровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, відповідно до Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" призовники, військовозобов'язані та резервісти (за наявності у них дійсних військово-облікових документів) можуть надавати інформацію про зміну своїх облікових даних шляхом подання заяв та відповідних підтвердних документів через центри надання адміністративних послуг, на підставі яких районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, орган СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів вносять зміни до відповідних облікових документів та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів; уточнено, що щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального військового обліку та відомості оперативного обліку підписуються керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку, та реєструються в установленому порядку в службі діловодства таких органів, підприємств, установ, організацій. Постанова набрала чинності 18 травня 2024 року.

Запроваджено експериментальний проект щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном
Кабмін прийняв рішення стосовно реалізації експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном. Відповідне рішення закріплене у постанові Кабміну від 17.05.2024 N 565, якою також затверджено Порядок реалізації цього експериментального проекту. Цей Порядок визначає механізм уточнення облікових даних призовників, військовозобов'язаних, резервістів (крім військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку у СБУ та розвідувальних органах), які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, з використанням засобів електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста. Метою експериментального проекту щодо уточнення облікових даних особи засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста є забезпечення можливості виконання особами військового обов'язку, зокрема в частині дотримання правил військового обліку. Реалізація експериментального проекту здійснюватиметься протягом 2 років з дня, що настає за днем набрання чинності вищезгаданою постановою. Постанова набрала чинності 18 травня 2024 року.

Нові ДБН, ДСТУ в ІПС "Зодчий"

alt

Документ для ознайомлення:

Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 5. Перегородки