Кошторисний комплекс "АВК-5" ред. 3.8.5.1. /ліцензія 9150 грн./

лицензионная АВК-5
Ліцензія "АВК 5" за 1 годину: копія на e-mail, оригінал поштою.
9150 грн. "АВК 5" на 2 ПК + оновлення (1 рік)
3294 грн. "АВК 5" на 1 ПК (додаткове робоче місце)
4500 грн. оновлення, другий рік

Детальніше про АВК-5....

Кошторисний комплекс «Експерт-Кошторис» /ліцензія 2000 грн./

Сметный комплекс «ЕКСЕРТ-КОШТОРИС» (3900 грн)

Аналог АВК-5.
Локальна версія (1 ПК 4100 грн, 2 ПК 5300 грн).
Мережева версія (5800 грн).
Працює під Windows, Linux і MacOS
Може працювати на флеш-носіях.
Детальніше...
«Експерт-Кошторис ПВР» (від 3290 грн)

Версії для Windows, Linux и MacOS, локальна, мережева, на флешці.
Програмний комплекс «Експерт-Кошторис ПВР» для автоматизації складання кошторисної документації на проектно-вишукувальні работи.
Кошториси на проектні работи по формі 2-П, кошториси по фактично використаним людино-дням (форма 3-П), розрахунок вартості проектних рабіт від вартості БМР, розрахунок витрат на відрядження та розрахунок договорноі вартості. Детальніше...
Програмний комплекс «Календарне Планування»
Графік виконання будівельних робіт на підставі даних Кошторису
Програмний комплекс "Календарне Планування" допоможе Вам отримати:
Графік виконання робіт
зведений графіки фінансування
Графік фінансування:
машин та механізмів,
матеріалів
заробітної плати
А також автоматизувати процес виконання робіт - ПВР.
Детальніше...
alt

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com

1. ДСТУ ІЕС 60079-15:2013 (ІЕС 60079-15:2010, IDТ). Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електрообладнання. Вид вибухозахисту "n"

2. ДСТУ EN 170:2022 (EN 170:2002, IDT). Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання

3. ДСТУ ISO 5667-1:2003. Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб

4. ДСТУ IEC 60839-5-2:2017 (IEC 60839-5-2:2016, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 5-2. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Вимоги до трансивера підохоронного приміщення (ТПП)

5. ДСТУ IEC 60839-5-3:2017 (IEC 60839-5-3:2016, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 5-3. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Вимоги до трансивера центру приймання тривожних сповіщень (ТЦПТС)

6. ДСТУ EN 13970:2019 (EN 13970:2004, IDT)/ Зміна № 1:2019 (EN 13970:2004/A1:2006, IDT). Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні шари, що перешкоджають проникненню водяної пари. Визначення та характеристики

7. ДСТУ ISO 2064:2008 (ISO 2064:1996, IDT). Покриви металеві та інші неорганічні. Методи визначення товщини

8. ДСТУ EN 358:2022 (EN 358:2018, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси та стропи для утримування або обмежування

9. ДСТУ ISO 3807-1:2019 (ISO 3807-1:2000, IDT). Балони для ацетилену. Основні вимоги. Частина 1. Балони без плавких пробок

10. ДСТУ EN ISO 3834-2:2022 (EN ISO 3834-2:2021, IDT; ISO 3834-2:2021, IDT). Вимоги до якості для зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Комплексні вимоги до якості

11. ДСТУ EN ISO 5817:2022 (EN ISO 5817:2014, IDT; ISO 5817:2014, IDT). Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів

12. ДСТУ ISO 5826:2010 (ISO 5826:1999, IDT). Устатковання для контактного зварювання. Трансформатори. Загальні технічні вимоги

13. ДСТУ EN ISO 6892-1:2022 (EN ISO 6892-1:2019, IDT; ISO 6892-1:2019, IDT). Металеві матеріали. Випробування на розтягування. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури

14. ДСТУ 8819:2018. Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання

15. ДСТУ EN ISO 9712:2022 (EN ISO 9712:2022, IDT; ISO 9712:2021, IDT). Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю

16. ДСТУ ISO 974:2015 (ISO 974:2000, IDT). Пластмаси. Визначення температури крихкості під час удару

17. ГКН 02.08.008-2002. Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення

18. ДСТУ EN 50620:2021 (EN 50620:2017, IDT; BT(DE/NOT)259, IDT). Кабелі електричні. Зарядні кабелі для електричних транспортних засобів

19. ДСТУ EN 61643-31:2019 (EN 61643-31:2019, IDT; IEC 61643-31:2018, MOD). Пристрої захисту від перенапруг низьковольтні. Частина 31. Вимоги та методи випробування пристроїв захисту від перенапруг (SPD) для фотоелектричних установок

Більше нових документів див. нормативній базі "Зодчий"

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com

Змінено Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності...Детальніше...

The procedure for issuing (formation) of sick leave in the Electronic register of sick leave has been changed...Read more...


Змінено Інструкцію з організації примусового виконання рішень...Детальніше...

The Instruction on the Organization of Enforcement of Decisions has been changed...Read more...


Затверджено вимоги до харчових ароматизаторів, добавок та ензимів...Детальніше...

Requirements for food flavors, additives and enzymes have been approved...Read more...


Змінено Інструкцію з оформлення поліцейськими матеріалів про адмінправопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі...Детальніше...

The Instructions for the preparation by the police of materials on administrative offenses in the field of ensuring road traffic safety, recorded not in automatic mode, have been changed...Read more...


Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем та засобів РЕБ вітчизняного виробництва...Детальніше...

Amendments have been made to the Procedure for the implementation of the experimental project regarding the defense procurement of domestically produced unmanned systems and electronic warfare equipment...Read more...


Змінено Інструкцію про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї...Детальніше...

The instruction on the procedure for the manufacture, purchase, storage, accounting, transportation and use of weapons has undergone changes...Read more...


Змінено Методику визначення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів для врахування в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання...Детальніше...

The Methodology for determining costs and losses of fuel and energy resources for consideration in tariffs for thermal energy, its production, transportation and supply has been changed...Read more...


Визначено єдині вимоги до ведення обліку та подання звітності про операції з контрольованими речовинами...Детальніше...

Uniform requirements for record keeping and reporting on operations with controlled substances have been defined...Read more...


Затверджено документи з питань забезпечення якості ліків...Детальніше...

Documents on quality assurance of medicines have been approved...Read more...


Порядок авторизації надавачів фінансових платіжних послуг оновлено...Детальніше...

The authorization procedure for providers of financial payment services has been updated...Read more...


Затверджено нову редакцію Порядку дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів...Детальніше...

A new edition of the Procedures for ensuring guarantees of advocacy, protection of professional and social rights of advocates has been approved...Read more...


Змінився Порядок проведення профатестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури...Детальніше...

The Procedure for carrying out professional testing of performers of certain types of works (services) related to the creation of architectural objects has changed...Read more...


Про деякі питання оплати послуг перекладачів і медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги...Детальніше...

About some issues of payment for the services of translators and mediators engaged by centers for the provision of free legal aid...Read more...


Затверджено Порядок формування, ведення та доступу до Реєстру суб'єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей...Детальніше...

The Procedure for the formation, maintenance and access to the Register of entities providing psychological assistance services for veterans and their family members has been approved...Read more...


Виконання експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва: затверджено нові вимоги до суб'єктів господарювання...Детальніше...

Examination of the state of labor protection and safety of industrial production: new requirements for business entities have been approved...Read more...


alt

Документ для ознайомлення:

укр.мовою
руc.языком

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com

Передплата на річну розсилку повних текстів нових ДСТУ в форматі pdf на ваш e-mail 2000 грн. (1 рік)